Passend Onderwijs.
 

Klik op het plaatje om middels een flimpje te onderdekken wat Centrum Passend Onderwijs KempenKind (in het filmpje nog 'begeleidingsteam' genoemd) voor u kan betekenen.

Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs van kracht. De ouders van onze school zullen daar nog niet meteen iets van merken, omdat hun kind een ‘passende’ school bezoekt. Doel van de nieuwe wet is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Uitgangspunt bij passend onderwijs is: regulier als het kan, speciaal als het moet.

De schoolbesturen hebben een zorgplicht. Tot nu toe moesten ouders, waarvan hun kind nog niet naar school ging, zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze. De school heeft dan de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Samengevat:

  • Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden.
  • Het speciaal (basis)onderwijs blijft gewoon bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben.
  • Scholen kijken naar wat een leerling wél kan, het liefst in het regulier onderwijs.
  • Er zijn geen bezuinigingen op extra ondersteuning aan leerlingen.
  • Verdere info: - www.cpokempenkind.nl: Centrum Passend Onderwijs

                           - www.passendonderwijs.nl 

                           - www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl

Bij vragen en of twijfels over de ontwikkeling van uw kind kunt u altijd terecht bij de leerkracht en/of de Interne Begeleider van onze school. Onze school kan een beroep doen op de ondersteuning van KempenKind Centrum Passend Onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.