De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van basisschool Sint Jan bestaat uit Manon Kessels (leerkracht), Ineke Maandonks (leerkracht), Mirjam Oomen (ouder, voorzitter).
Wij dragen de verantwoordelijkheid voor de belangen van de kinderen, personeel en de ouders van onze school. U kunt altijd bij ons terecht met vragen of aandachtspunten betreffende de ontwikkeling van onze kinderen en de school. U kunt ons mailen of ons aanspreken wanneer u gedeelde zorgen of belangen namens een aantal ouders of kinderen wilt uiten. Ons e-mailadres is mr@sintjanduizel.nl
Een verslag van onze vergadering en de agenda van de te bespreken onderwerpen vindt u terug op de website van de school: www.sintjanduizel.nl
Dit schooljaar gaat de MR inhoud geven aan het activiteitenplan en een frisse blik werpen op onze schoolgids. Verder neemt de benoeming van de nieuwe directeur een belangrijke plaats in tijdens onze vergadering en heeft een MR-lid plaats genomen in de BenoemingsAdviesCommissie om te komen tot een gedegen keuze van een nieuwe directeur.
Graag vertegenwoordigen wij samen met u de belangen van uw kinderen.
 

Vlnr: Mirjam, Ineke, en Manon
 
Daarnaast is er ook een GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van stichting KempenKind. Voor meer informatie klik hier.