Het laatste nieuws

7 juli: VAKANTIE
In de afgelopen laatste week van schooljaar '17-'18 zijn we op maandag naar de
speeltuin in Bergeijk geweest. De foto's hiervan staan hieronder. Op dinsdag hadden
we 'stapje vooruit' en dat was superleuk verlopen. Op woensdag mochten de 
kinderen naar de musical van groep 8 gaan kijken en ruim de helft heeft hiervan
gebruik gemaakt. Ze vonden het allemaal heel leuk. Op donderdag en vrijdag hadden
we nog twee verjaardagen. Merle wordt in de vakantie 5 jaar en Isa wordt 6 jaar.
Tot slot van dit schooljaar wil ik iedereen hartstikke bedanken voor het leuke
schooljaar. Geniet van de vakantie en we zien elkaar weer op maandag 20 augustus.

     


2 juli: Meester- en juffendag met de groepen 0-1-2-3-4
Het was een fantastisch mooie dag. Iedereen heeft ervan genoten.29 juni:

De voorlaatste week van dit schooljaar, die we begonnen zijn met de 5e verjaardag
van Megan. Zowel Megan, mama als oma hebben er intens van genoten.

  

Voor zover het mogelijk was hebben we de werkjes van het laatste thema "we
bouwen een huis" afgemaakt. De portfolio's kunnen nu worden gevuld met vele
mooie werkjes. Deze krijgen ze komende woensdag mee naar huis.
Ook hebben we afscheid genomen van juffrouw Anne. Ze heeft de komende week
tentamens (toetsen) en we wensen haar veel succes hierbij.
Komende week beginnen we met onze meester- en juffendag. Op dinsdagmorgen
is het 'stapje vooruit' en op dinsdagmiddag heeft de ouderraad voor ons allen een
fotozoektocht in elkaar gezet.
Verder vieren wij komende week nog twee verjaardagen. Merle wordt in de valantie
5 jaar en Isa wordt al 6.
Het belooft dus een mooie laatste week te worden.
Hieronder de foto's van afgelopen week:

 

22 juni:
Ook dit thema nadert weer z'n einde. Er is weer volop gebouwd met allerlei
materialen. De kinderen hebben als echte architecten huizen getekend en hebben
ook een plattegrond van hun eigen slaapkamer getekend en hierover in de kring
verteld. 
We hebben ook een verjaardag gevierd. Op woensdag vierde we Pippa haar 5e
verjaardag. Ze heeft ervan genoten.

   

Ook komt Yenthe uit groep 5 trouw elke woensdag na de pauze een prentenboek
voorlezen aan twee kleuters, soms vergezeld van een andere leerling uit groep 5.
Dit keer mocht Teun met haar komen voorlezen.De wedstrijd om de zonnebloemprijs nadert ook zo stilletjes aan z'n einde. Nog 
iets meer dan anderhalve week te gaan en dan gaan we de eindbalans opmaken.
De laatste ingestuurde foto is van Job.De komende week gaan we de werkjes verder afmaken, met de geknutselde 
huisjes een straat maken en mogelijk nog enkele huisjes timmeren met hulp van
enkele kinderen uit de bovenbouw.
Hieronder de foto's van afgelopen week:
 


15 juni:
Een week waarin alle kinderen van groep 2 de taal- en rekentoets hebben
gemaakt. Ook een week waarin heel veel gemetseld is, zowel op school als
bij Jill haar huis. Ook hebben we cadeautjes voor de papa's gemaakt en dan
is het toch heel fijn dat er stagiaires zijn. 
Verder hebben we huizen/gebouwen gemaakt met ijscostokjes, zijn we verder
gegaan met het knutselen van de huisjes en zijn er ook nog 2 kinderen die met
kleine snoepdoosjes huisjes aan het maken zijn. Kortom, er wordt volop gebouwd.
Juffrouw Anne heeft met de kinderen van groep 2 een buitenles gegeven over 
mozaïekvloeren. 
Op donderdag zijn we gaan kijken naar de huizen van Lenne en van Jill. Zij gaan
binnenkort wonen in hun nieuwe huis in plan Noord. Zo hebben we gezien dat 
Lenne in de "kelder" gaat slapen en dat ze ramen hebben in de plafonds van de
slaapkamers en de badkamer. Ze kunnen in de huiskamer de allerhoogste Kerst-
boom van Duizel gaan neerzetten die tot aan de nok van het huis komt.
Bij Jill stond haar opa klaar om ons het metselen te leren, want haar opa is altijd
metselaar geweest. We vonden het heel erg leuk en willen beide families nogmaals
hartstikke bedanken dat we op bezoek mochten komen.

foto's van week 36:14 juni: Op bezoek bij Lenne en Jill:11 juni: Metselen in en bij de zandbak.

Wat fantastisch om de kinderen zo bezig te zien met water, zand, troffels en
bakstenen. Er worden heuse en stevige muurtjes gemetseld, zowel door de 
jongens als de meisjes.10 juni: Tweede tussenstand zonnebloemprijs

De hoogste zonnebloem tot nu toe is die van Meike (geen foto). Die heeft op dit
moment een hoogte van maar liefst 170 cm.8 juni: 

De eerste toetsweek van de twee is achter de rug. Alle kinderen van groep 1 hebben
zowel de taal- als de rekentoets gehad. En dat ging niet zonder slag of stoot, en
zeker niet als er een vlieg door de klas vliegt die we niet te pakken kregen.
We hebben afgelopen week heel veel aandacht besteed aan het bouwen met allerlei
materialen. Met grote blokken, kleine blokken, met lego, kapla, met kleine gele 
blokjes. De kinderen hebben mooie huizen c.q. gebouwen gecreëerd. 
We zijn ook verder gegaan met het prentenboek "We bouwen een huis", waar heel
veel begrippen (woordenschat!) in voorkomen die met de bouw te maken hebben. 
Zo hebben we het gehad over woorden (stenen) metselen tot een zin (muur) en ook
hebben we gesproken over de leidingen die in en onder het huis lopen. Ook de mindmap
hebben we verder afgemaakt. 
De liedjes die aan bod zijn gekomen zijn o.a. "In Holland staat een huis" en "Onder hele
hoge bomen...". De kinderen vinden "de muizenklussers" misschien nog wel het leukst.
Afin! Ga maar gauw kijken naar de foto's van afgelopen week.

  

3 juni: Eerste tussenstand zonnebloemprijs
Met nog zo'n 4 1/2 week te gaan geven we nu de eerste tussenstand van de
hoogtes van de ingestuurde zonnebloemen. Zoals je kunt zien wordt er volop met
de rolmaat gemeten. De hoogste tot nu toe is die van Meike met een hoogte van
137 cm. 1 juni: 

Nadat we op maandag ons schooluitstapje hebben gehad zijn we afgelopen week
weer ijverig verder gegaan met het laatste thema van dit schooljaar "Wij bouwen
een huis". We hebben het gehad over de woningen van de dieren, we zijn een mind-
map aan het maken, kinderen knutselen huisjes, ze bouwen met grote en kleine 
blokken allerlei huizen, enz. Vooral het grote kleurtalent van deze groep is ook bij 
dit thema weer goed te zien. 
En dan komen er steeds meer foto's binnen van de zonnebloemen. De eerste foto-
serie komt er spoedig aan.
Komende vrijdag zijn alle kleuters VRIJ van school. Ze zijn de komende weken elke
vrijdag vrij, behoudens de laatste schooldag (dus: vrijdag 6 juli = wél school).
28 mei: schooluitstapje groep 1-2-3 naar Monkey Town in Valkenswaard24 mei:                   

Een erg korte week voor de kinderen was het. En dan hadden we ook nog de 
verjaardag van Sofia op woensdag. Zelfs haar opa was vanuit Italië over gekomen
om haar verjaardag mee te vieren. Sofia vond het erg leuk en de kinderen vonden
de aardbeien erg lekker.

     


Voor de zonnebloemen is het natuurlijk heel groeizaam weer. De eerste plantjes
benaderen de 100 cm. Er wordt volop gemeten met de rolmaat, want de liniaal
is niet meer voldoende.

     

En wat je zoal op één dag in de klas kunt doen, kunnen jullie hieronder gaan bekijken.
Dan mag je toch terecht trots zijn op zo'n klas.19 mei:
De eerste van de laatste 8 weken van dit schooljaar en dan zit het er weer op.
Reken maar dat we deze weken extra gaan genieten van elkaar. Een nieuw thema,
twee juffrouwen die ons komen helpen en dan zeker het mooie weer. Veel foto's 
hieronder zijn dan ook gemaakt tijdens het buitenspelen.
Op donderdag hebben we de 5e verjaardag van Meike gevierd. En wat heeft ze ervan
genoten zeg!

 

Bij het nieuwe thema gebruiken we onderstaand prentenboek als uitgangspunt voor
onze doelen en activiteiten. De tijd zal echter wel wat krap zijn gezien de vele
vrijdagen die wegvallen, een uitstapje dat gepland is en dat er nog enkele kinderen
hun verjaardag moeten vieren. Maar we gaan onze best doen om er een mooi en 
leerzaam thema van te maken.

                           

Tot slot de foto's van afgelopen week:

  26 april: 
De laatste week voor de meivakantie. De hoogste tijd om iets te gaan maken 
voor Moederdag. Uiteraard zullen hiervan geen foto's op onze site komen te
staan, want dan zouden we alles gaan 'verklappen'. 
We hebben maar liefst 2 verjaardagen gehad. De verjaardag van Jade (5 jaar)
en die van Harm (6 jaar).

   

NummerEen had deze week de feestweek en wij mochten ook even genieten van
het luchtkussen dat ze hiervoor hadden ingehuurd. 
Juffrouw Anne had een leuke les gegeven over de lente en over de jaargetijden.
In verband met Koningsdag hadden we een grote oranje zak gekregen met allerlei
leuke spullen erin om mee te spelen. Zo zat er ook een groot zeil bij waarmee je
heerlijk buiten kunt spelen. Juffrouw Miranda heeft dit, samen met Petra, "ingewijd".
Yenthe uit groep 5 komt elke woensdag een prentenboek voorlezen voor 2 kleuters.
Zowel Yenthe als de kleuters vinden dit, elke keer weer, erg leuk en voor beiden is
het ook heel leerzaam. Merel en Mark, de mama en papa van Emma, kwamen met
de puppies naar school en wij mochten even met ze 'knuffelen'. Tot slot wilden er
enkele kinderen, tijdens het buitenspelen, foto's maken. Het resultaat hiervan
kunnen jullie gaan bewonderen door op onderstaande foto te klikken.
Rest mij nog jullie allemaal een hele fijne meivakantie toe te wensen! 
20 april: 

We hebben afgelopen week op een mooie manier het thema "Op de boerderij"
afgesloten. En met het fijne weer heerlijk buiten gespeeld. Op de valreep kwam
Merle met een kitten op school waar vele kinderen op af kwamen. 19 april: presentatieavond/portfolioavond
Wat was het weer intens genieten!!! En wat hebben ze allemaal ontzettend goed
hun best gedaan tijdens het afgelopen thema en tijdens deze presentatieavond.
De ouders waren supertrots op hun kids en wel zéér terecht.
13 april:
Het thema "op de boerderij" loopt zo zoetjes aan op een eindje. De laatste klanten
bezoeken de boerderijwinkel en de laatste boerderij-knutsels worden afgemaakt.
Komende donderdagavond presenteren we aan alle ouders het thema. Ook zullen op
deze avond de kinderen hun portfolio aan jullie presenteren. En wat hebben ze hard
gewerkt, zeg!
De zonnebloemen zijn allemaal uitgekomen en ze groeien al 'kool'. Op het einde van de
presentatieavond mogen jullie de plantjes mee naar huis nemen en er thuis heel goed 
voor gaan zorgen, zodat jullie ook kunnen meedingen naar de "Zonnebloemprijs".
Naast de foto's van de verkeersdag hieronder en de foto's van de buitenlesdag op Parro
staan hieronder de overige foto's van de voorbije week.

 10 april: verkeersdag

De verkeersdag op school was vandaag een groot succes. De kinderen hebben
de nodige technieken zich eigen gemaakt en er is ontzettend goed rekening
gehouden met elkaar! Hiervoor allemaal een opsteker!6 april:
Maar liefst 3 kinderen die afgelopen week hun 5e verjaardag vierden, Zowel Mike,
Maeva als Tim hebben er alle drie echt van genoten en vonden het heel erg leuk.


 

Verder zijn we bezig geweest met o.a.:  het spel in de boerderijwinkel, de kinderen
van groep 2 hebben muurkranten gemaakt over paarden, koeien en kippen, vele
kinderen hebben een knutsel gemaakt van een koe, een schaap, een varken of een
paard en de meeste kleurplaten van de koe zijn gemaakt. Iedereen was zeer
verwonderd bij het kijken naar hun "3 dimensionale" kleurplaat en vooral naar het
filmpje hiervan. Heel leuk was het bezoek van de twee pony's. Pippa vond het 
superleuk om haar paardje te mogen laten zien. Juffrouw Anne heeft een mooie
les gegeven over het gietertje van Anne. Hierbij kwamen begrippen aan bod zoals
zwaar(st), licht(st), even zwaar en licht, vol en leeg, veel en weinig, meer en minder,
meest en minst, breed en smal. En......de zonnebloemen zijn gezaaid. Benieuwd
of we ook dit jaar de hoogte van maar liefst 5 meter gaan overstijgen!!! 3 april: gymles, gegeven door juffrouw Anne aan groep 2 
 


31 maart: 
"De Goede Week". Velen zullen deze benaming inmiddels niet meer weten.
Voor ons was het inderdaad weer een goede week, waarin we ontzettend veel
gedaan hebben. Met stip op nummer 1: het spel in de boerderijwinkel "Sint Jan".
Hier wordt geschreven, gelezen, met geld betaald, geteld, met elkaar gepraat. Een
activiteit waar je heel veel in kwijt kunt. Dan zijn er weer vele kralenplanken gemaakt,
er is heel goed gespeeld boven bij onze boerderij, een aantal kinderen van groep 2 
hebben een mooie 'muurkrant' gemaakt over paarden en over koeien en we hebben
een mooie kleurplaat van een koe gemaakt die we met een speciale app echt tot leven
komt. De verwondering bij de kinderen is telkens erg groot.Komende week hebben we maar liefst 3 verjaardagen te vieren. Op dinsdag vieren
Mike en Maeva hun 5e verjaardag en Tim wordt op vrijdag 5 jaar.

                           


29 maart: Paasontbijt
Samen met de kinderen van NummerEen genieten van een boterham en drinken
en voor de liefhebbers Paasbrood. Ondertussen kijken naar een lenteverhaal
van Moffel en Piertje over de lente. We hebben ook nog enkele liedjes gezongen
over Pasen en over de lente. Enkele kinderen sloten het Paasontbijt af met een
mooie 'koeiendans'.
28 maart: Paaseitjes zoeken, samen met de kinderen van NummerEen24 maart: 

We hebben weer hard gewerkt gedurende de afgelopen week. Een week die we
hebben afgesloten met een mooie excursie naar de boerderij van Merle.
Onze boerderijwinkel "Sint Jan" is inmiddels geopend. Er zijn al veel kinderen in de
winkel boodschappen gaan doen. Er worden mooie boodschappenlijstjes gemaakt,
de prijzen van de producten worden goed geteld en er wordt goed afgerekend aan
de kassa.
Juffrouw Anne heeft een les gegeven aan groep 2 over een nieuwe stal van boer Bert.
Ze moesten een bouwsel na leggen met blokjes en op papier dit tekenen,voorzien van
hoogtegetallen.
Groep 1 kreeg een les over 'vriendschap', m.b.v. een prentenboek van Kikker. De 
kinderen konden hele mooie complimenten c.q. opstekers aan elkaar geven.
Verder is er weer volop gespeeld op de boerderij, er zijn vele kralenplanken gemaakt
en weer andere kinderen hebben een koe gevouwen. Ook zijn er weer woorden
geschreven of getypt, er zijn schrijfoefeningen gedaan en we hebben veel spelletjes,
verhalen, oefeningen, filmpjes en liedjes m.b.v. het digibord gedaan, waaronder foto's
en filmpjes van het uitkomen van de kuikentjes.
Komende week gaan we op weg naar Pasen. Op woensdag gaan we, samen met
NummerEen paaseieren zoeken en op donderdag gaan we ook samen een Paasontbijt
nuttigen.
Op vrijdag zijn alle kinderen vrij van school. De meester en juffrouws hebben dan,
samen met Hoogeloon, een studiedag.   

Klik om meer foto's te zien op de foto hieronder:
 23 maart: bezoek aan de boerderij van de papa en mama van Merle

Het was heel erg leuk en leerzaam. Anneloes en Han lieten ons de hele boerderij
zien. Ze hadden zelfs enkele koeien expres nog niet gemolken om ons te laten
zien hoe dat in zijn werk gaat. 
Anneloes en Han, hartstikke bedankt voor jullie gastvrijheid! Ook alle ouders en 
oma, bedankt dat jullie hebben willen rijden. Ik heb gemerkt dat jullie het ook 
heel leuk vonden.17 maart:
Nadat we naar de geitenboerderij geweest zijn hebben we gedurende de afgelopen
week weer hard gewerkt aan diverse werkjes. Op de boerderij hebben we al het stro,
hooi, mais en voer verwijderd. Het was meer op een vuilnisbelt gaan lijken. Nu wordt
er weer volop gespeeld.

                                       


Ook de boerderijwinkel is klaar voor gebruik. De artikelen zijn geprijsd, de kassa staat
klaar en het geld kan in omloop gaan. 
Vrijdag hebben we de week afgesloten met de 6e verjaardag van Emre. Hij vond het
heel erg leuk.

                             

Komende vrijdag gaan we kijken naar het koeienbedrijf van de papa en mama
van Merle in Eersel. We zijn erg benieuwd. Zorg allemaal voor laarzen!!!
En dan tot slot de foto's van afgelopen week:
12 maart: bezoek geitenboerderij Venmans


10 maart:

Allereerst de verjaardag van Lobke. En ja hoor, ook Lobke heeft intens genoten 
van haar verjaardag. Om een uurtje helemaal in de belangstelling te staan.

  

En vast en zeker gaat Emre komende vrijdag er nét zo van genieten, want op
deze dag viert hij zijn 6e verjaardag.

Op de boerderij is inmiddels de mais naar de schuur gereden en worden er mooie
gebouwen voor de dieren bijgebouwd. Ook de eieren uit de boerderijwinkel moeten
naar boven toe, naar de boerderij, omdat de kippen daar eieren hebben gelegd.
Verder zijn we, middels een vouwwerk, ijverig bezig, samen met juffrouw Anne,
een koe te vouwen. Het vouw-, knip- en plakwerkje van een tractor heeft inmiddels
iedereen gedaan en hangen, samen met de koeien, te pronken in de klas.
Juffrouw Anne heeft met groep 1 een les gedaan over allerlei beroepen en wat voor 
kleding ze hiervoor nodig hebben, zo ook de boer. Bij groep 2 heeft ze, zoals koeien
dat ook doen als ze voor het eerst naar buiten mogen, koeiensprongen gedaan. De
kinderen gingen springen met sprongen van 2 langs een getallenlijn.
En weer hebben we enkele vragen beantwoord van de 'vragenmuur'. Lynn wilde
weten hoe een ei gemaakt wordt in de buik van een kip en Isa had een vraag over 
het verschil tussen 'hooi' en 'stro'. Maeva wil nog graag weten hoe biggetjes geboren
worden. Dat gaan we maandag bekijken en hierover heeft meester Frans nog een
mooi verhaal over de tijd toen hij als jongetje op de boerderij woonde.
                                                          
Maandagmiddag gaan we een kijkje nemen op de geitenboerderij van Astrid en Frans
Venmans. Het vervoer erheen en terug is inmiddels geregeld.
Komende week gaan we ook de winkel in orde maken. De producten mooi ordenen,
geld en prijslijsten maken. Dan kan de boer en de boerin vanuit de huishoek hun
boodschappen gaan doen middels zelf gemaakte boodschappenlijstjes. 
Kortom, er staat weer een heleboel te gebeuren.
En nu kunnen jullie hieronder de foto's gaan bekijken van afgelopen week. 

  


2 maart: 
De oudergesprekken zijn inmiddels achter de rug en ik houd een heel erg fijn en
goed gevoel over aan alle gesprekken. De openheid van jullie kant geeft mij weer
genoeg signalen hoe te handelen in de nabije toekomst. Dank hiervoor, want wij 
zijn er tenslotte samen voor het welzijn van uw kind. 
Wanneer je onze klas binnenkomt zullen jullie aan de linkerkant onze vragenmuur
zien. Hier staan vragen die door de kinderen zelf zijn gesteld en waarop ze graag
een antwoord willen. Zo zullen ze jullie nu kunnen vertellen hoe vaak een koe per
dag gemolken wordt, wat ploegen is, of een koe veel slaapt en waarom wij koeien-
melk drinken en geen melk van het varken.

                                         


We zijn erg in onze sas met de komst van juffrouw Anne in onze klas. Zowel de 
kinderen als de juffrouw hebben inmiddels elkaar helemaal gevonden en vinden
het heel erg leuk. Nog leuker is dat ze de eerste weken niet alleen op dinsdag,
maar ook op woensdag komt. Ze is naast haar kringlessen voor groep 1 en voor
groep 2 ook druk bezig geweest met het vouwen van een koe. 
Naast de vele werkjes zijn we al druk doende in "onze boerderij" en de ingrediënten
voor de 'boerderijenwinkel' zijn aardig bijgevuld. Dit belooft een leuke en leerzame
activiteit te worden.
Afgelopen week hebben we de verjaardag van Jill gevierd. Ook broertje Max was erbij.
Ze heeft er heel intens van genoten. Dit blijft voor de kinderen toch wel de mooiste
kleuterdag van het jaar. Een uurtje lang in de belangstelling staan.

  

Komende week, en wel op dinsdag, viert Lobke haar 5e verjaardag. Ook zij zal 
hier erg van gaan genieten.
Naast het inmiddels zéér geliefd liedje 
paardenpensioen kennen we ook het liedje
over de koeien die loeien koeien die loeien. En nog elke dag zingen we voor de bofkonten
het lied hallo allemaal. Een mooie site over de boerderij die we in de klas veel gebruiken
is: http://www.kleuteridee.nl/boerderij/  Echt de moeite waard om eens te bekijken.


Klik op de foto hieronder om te zien wat we de voorbije week zoal gedaan hebben.24 februari: 

De eerste week na de carnavalsvakantie zit er weer op. We zijn meteen gestart
met het nieuwe thema "de boerderij". De letterkast stond na één dag al helemaal
vol. Fantastisch hoe iedereen dit schooljaar zo ontzettend goed mee doet met alles.
De letter b staat dus centraal de komende periode. We hebben diverse filmpjes
gezien en werkjes gedaan over het nieuwe thema. Heel erg leuk vinden de kinderen
het filmpje/liedje over paardenpensioen: paardenpensioen.
                                             
Andere mooie momenten van afgelopen week:
- de 'rekengym' buiten met het springen over de getallen t/m 20
- de lessen over 'met sprongen vooruit'
- het ontstaan van een mooie boerderij in onze bouwhoek
- de prachtige kleurplaten over de boerderij met het "kunstwerk van de week"
- onze medaillewand over de Olympische Spelen
- de boerderijwinkel die steeds meer vorm begint te krijgen
- de spontaan ontstane 'leesboekjes' die heel graag voorgelezen worden

Komende dinsdag wordt Jill 5 jaar en dan gaan we haar verjaardag in de klas vieren.
Op dinsdag en donderdag zijn de oudergesprekken met de ouders die zich hiervoor
hebben opgegeven. In Parro kunnen jullie zien wanneer jullie hebben ingeschreven.
En nu gauw naar de foto's van afgelopen week: 

17 februari: thema "de boerderij"
Centraal op onze school staat de komende periode het thema "Waar komt ons
eten vandaag?"
Bijna vanzelfsprekend is het dan dat wij gaan kiezen voor het
thema "de boerderij". In het bericht vanuit Parro hebben jullie hier al het een en
ander over kunnen lezen. We gaan er samen weer een leuk thema van maken.
Als één van de startactiviteiten gaan we in de eerste periode het prentenboek
"de boer" van Liesbet Slegers centraal stellen.  

  


10 februari: Carnavalsvakantie!
Afgelopen week zijn we druk doende geweest met carnaval. We hebben gezongen,
gedanst en vooral veel gekleurd en geknipt. Dat we een echte "kleur-kleuter-klas"
zijn dat heb ik gemerkt. 
Vince heeft als enige 6-jarige gezelschap gekregen van Suus en Julian, die beiden
hun 6e verjaardag vierden.


   

Tussen alle bedrijven door kwam juffrouw Jill van de bieb nog een mooi prentenboek
voorlezen over een tijger die gekieteld werd. 
Helaas kon de bieb afgelopen woensdag wegens een technische storing niet open gaan.
Woensdag na de vakantie gaan we er weer voor.

De foto's van afgelopen week:

8 februari: Carnavalsmorgen, samen met de kinderen van NummerEen
Het was een super gezellige morgen, waar alle kinderen tussen de 0 en 6 jaar
van genoten hebben. 
2 februari:

De laatste werkjes m.b.t. het thema "de Olympische Spelen" heeft inmiddels iedereen
gemaakt en zitten inmiddels in ieders portfoliomap. De portfoliomap die komende
woensdag 7 februari mee naar huis gaat. In deze map staan ook alle observaties, die
gedaan zijn over het werk van uw kind. Verdere praktische punten aangaande deze map
staan voorin het portfolio vermeld.
En dan is het nu tijd om onze aandacht te richten op het komend carnaval. Ter versiering
van de feestzaal in Den Donk hebben alle kinderen een masker mogen kleuren. Daarnaast
hebben verschillende kinderen ook een masker van een leeuw gemaakt. Een mooie overgang
van het voorbije thema en carnaval is de 'pinquindans', waarop we al enkele keren gedanst
hebben. "Wij zijn de kleuters van plezier" is dit jaar ons lijflied geworden. Wellicht zijn er
kinderen die dit een keer voor de papa's en mama's kunnen zingen. En dan kennen we 
natuurlijk allemaal het lied "Hallo allemaal". Met dit lied heb ik vanmorgen Bart, de papa van
Bo, nog uit de klas 'gedreven'. We hebben allemaal veel zin in het komend carnaval! 
Enkele praktische punten voor de komende week:
- woensdag, 7 februari, krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis
- donderdagmorgen vieren we in de gymzaal carnaval, samen met NummerEen.
  Er zijn inmiddels genoeg ouders die willen helpen.
- donderdagmiddag viert Suus haar 6e verjaardag.
- vrijdagmorgen viert Julian zijn 6e verjaardag
- zowel op donderdag als op vrijdag mogen de kinderen verkleed op school komen
- vrijdag heeft groep 3 t/m groep 8 een continurooster. Dit geldt niet voor ons. Wij zijn
  gewoon om 12 uur uit. 
Rest mij nog om jullie de foto's te tonen van afgelopen week: 

  


27 januari:
Een week afgesloten waarin bijna iedereen een knutsel heeft gemaakt van een skiër en
waarin weer veel werkjes zijn gedaan. Maar misschien was het leukste wel het lied dat
we de afgelopen dagen vaak gezongen hebben en waarop we hebben gedanst. Het kan
ook zo ingezet worden met de carnavalsochtend.
Klik op onderstaande link om het liedje te bekijken en te beluisteren.

                                  Jokie op wintersport
Ook het liedje "Ris, ras, rijs" hebben we een aantal keren gezongen. Ook erg leuk! 
Naast de informatieve en verhalende filmpjes en enkele digibordlessen over de winter
hebben we ook hard gewerkt aan diverse taakjes, zoals jullie hieronder kunnen gaan zien. 
Naast themaonderdelen besteden we ook wekelijks aandacht aan "Met sprongen vooruit".
Dit doen we meestal op maandag, woensdag en vrijdag. En daar tussendoor ook nog even
een Engelse les over winterwoorden. Kortom weer knetterhard en leuk gewerkt!

 


20 januari:
De toetsen "Taal voor kleuters M2" en "Rekenen voor kleuters M2" zijn afgelopen
week afgenomen. Dank aan juffrouw Wilma, die het eerste deel van de taaltoets
heeft afgenomen en aan juffrouw Anne, die de kinderen van groep 1 onder haar 
hoede nam, terwijl de meester de rest kon toetsen. Juffrouw Anne is nu stagiaire 
in groep 3-4. Zij komt eind februari op dinsdag bij ons stage lopen en daar zijn we
heel erg blij mee. Haar eerste indruk van de groep was zeer positief en dat is
wederzijds. Bij de toetsen heb ik de najaarskinderen uit groep 1 mee laten doen.
Alleen Vince, die afgelopen vrijdag afscheid heeft genomen van zijn oma, moet nog
één deel toetsen.
Verder zijn we in de klas door gegaan met het thema over de Olympische Spelen.
Straks, met carnaval, wanneer de Spelen daadwerkelijk gaan beginnen zal dit bij de
kinderen meer betekenis hebben. Zeker bij Femke die afgelopen week al met de
"Olympische Spelen" heeft mee gedaan.

  

In de klas hebben we afgelopen week hard gewerkt aan diverse werkjes, filmpjes
gekeken over de winter en de Spelen, liedjes gezongen en verhalen verteld.
Kijk hieronder naar een foto-impressie over de afgelopen week.13 januari:
We hebben het nieuwe jaar weer fantastisch ingeluid. De kinderen, maar ook
de meester, vonden het weer heel fijn om te mogen beginnen. Onze twee
'nieuwkomers' doen het heel goed en raken steeds meer gewend aan de dagelijkse
gang van zaken. Beiden worden komende week 4 jaar. Lenne wordt komende 
dinsdag 4 jaar en Noela wordt dit op zaterdag.
Centrale letter in deze periode is de letter w. Het verbaasde mij dat er toch nog zo
veel spullen meegenomen werden met vooraan de letter "w". Heel de letterkast
staat weer vol met spullen, zoals w.c.-papier, wekkers, een waaier, washandjes, enz.
Frappant is toch te zien hoe snel kinderen oppikken welke sporten er op de Olympische
Winterspelen beoefend worden. Filmpjes hierbij helpen natuurlijk, vooral het filmpje
van Jill, die tijdens haar skivakantie van de berg af gleed met als slotstuk natuurlijk
een mooie 'pizzapunt'.
Ga maar gauw hieronder kijken naar de foto-impressie over de afgelopen week!  

 

6 januari: 2018!

Het nieuwe kalenderjaar 2018 is inmiddels al weer enkele dagen oud. Ik hoop
dat iedereen een fijne Kerstvakantie heeft gehad en dat iedereen weer volop
zin heeft om het nieuwe jaar met frisse moed te gaan beginnen. 
De tijd tot aan carnaval zal in het teken staan van de komende Olympische
Winterspelen. Bij navraag vóór de vakantie bleek bij nagenoeg alle kinderen dat
dit thema geen enkele betekenis bij hen opriep. Wij gaan trachten hierin wat 
verandering in aan te brengen. Te beginnen met onze 'letterkast'. We gaan dit
keer de letter w centraal stellen. De w dus van winterspelen, wanten, wak en van
Willow. We gaan het hebben over de betekenis en de bedoeling van de Spelen.
Wat betekenen de ringen, welke sporten komen aan bod, wie mag er aan meedoen
en is winnen alleen maar belangrijk. Kortom, volop vragen.
Komende week komen Lenne en Noela oefenen. Ze worden binnenkort allebei 4 jaar.
We wensen hen beiden heel veel succes, maar vooral veel plezier toe, in onze groep. 22 december: Kerstvakantie!

Voordat we heerlijk vakantie gaan vieren, hier of in het buitenland, toch nog even het laatste
nieuws en de laatste foto's op de site zetten.
En het zijn echt geweldige foto's. Nadat velen van jullie de foto's van onze zeer geslaagde
Kerstmarkt hebben gezien krijgen jullie nu als toetje van 2017 de laatste foto's van de laatste
schoolweek in dit kalenderjaar. En wat we afgelopen week allemaal gedaan hebben dat zien 
jullie wel. Hoogtepunt was echt wel het jaarlijks terugkerend Kerstspel. Meester Frans geniet
hier elk jaar weer intens van. Jammer dat twee kinderen echt niet mee wilde doen. Maar dat
moet je ook weer respecteren.
We beginnen met van de vele werkjes die we hebben afgemaakt, dan enkele foto's van Sem
zijn 5e verjaardag. En wat heeft ie ervan genoten! En dan tot slot de foto's van het Kerstspel.
Ga er lekker voor zitten en geniet ervan!   15 december: 
Christmastime. Ook een hele mooie fijne tijd. En wat hebben we ontzettend veel gedaan
tijdens de afgelopen week. Op maandag, woensdag en vrijdag hebben we het prentenboek
"Oh, wat mooi is Panama" behandeld. We hadden een heuse bananenkist uit Panama
in de klas staan met een mooie leuke speelmat erin. Er zat, voor de laatste les, ook een taart
in. De vier onderdelen (gevoelens-personen-dingen-plaats en tijd) van de taart werden
gebruikt om terug te blikken op het mooie verhaal.
En dan hadden we natuurlijk op maandagmiddag ook de sneeuw, om er even lekker mee 
te spelen.
Op dinsdag kwamen er 5 kinderen van groep 8 ons helpen om samen leuke kerstboompjes
te maken of een leuk ganzenbordspel te spelen.
Dan hebben we ook de werkstukken klaar voor de Kerstmarkt van komende donderdag. Ze
zijn heel mooi geworden.
Dan hebben we nog niet eens gesproken over de veelheid aan werkjes die de kinderen allemaal 
gedaan hebben. Enfin, genoeg! Kijk maar snel naar de foto's hieronder en dan zien jullie dat
we weer heel goed ons best gedaan hebben.12 december: kinderen uit groep 8 helpen de kleuters

Op deze stakingsdag werden de kinderen van groep 8 verdeeld en dat kwam voor onze
meester heel goed uit, want nu konden de kinderen leuke knutsels gaan maken en een 
leuk ganzenbord Kerstspel spelen.


11 december: Sneeuwpret op school8 december:

Een week waarin we afscheid hebben genomen van de Sint en waarin we begonnen
zijn met de voorbereidingen voor Kerstmis. De Kerstboom staat er al, de lichtjes
branden en er zijn al enkele mooie Kerstverhalen verteld. Vooral de verhalen van
Wouter en Mieke zijn erg favoriet. We hebben al enkele keren mooie Kerstliedjes
gezongen in een sfeervolle klas.
Komende week gaan we ons allereerst bezig houden met het thema "Panama", vanuit
de Kunstbalie. We hebben de kist van 'Panama' nog tot aan de Kerstvakantie en het is
zonde om hier geen aandacht aan te besteden. Uitgangspunt bij dit thema is het 
prentenboek "O, wat mooi is Panama" van Janosch.
Verder gaan we uiteraard werkjes doen die met de Kerst te maken hebben. Sterker nog,
we zijn al aan de gang gegaan met Kerststalletjes te maken en met leuke en leerzame
digibord-spelletjes.
Na de kerst starten wij in groep 1-2 ook met het thema "Olympische Spelen". Bij een
eerste oriëntatie met de groep ging er nog bij niemand een lampje branden. Na de
vakantie laten ook wij de Olympische vlam branden.

Foto's week 14:
5 december: Sint met zijn Pieten in onze groep4 december: Pietengym met kinderen van groep 8
Vanmorgen hebben we in de grote gymzaal Pietengym gehad. We werden heel goed 
bijgestaan door een aantal kinderen van groep 8, die dit ook héél erg leuk vonden.
En we hebben allemaal een diploma verdiend!2 december:

Een week met pietengym, pepernoten bakken, spelen in het Kasteel van Sinterklaas.
Verder mooie verhalen vertellen en filmpjes laten zien. Er zijn een meervoud aan
leerzame digitale Sinterklaasoefeningen, we kijken naar het Sinterklaasjournaal en
bovenal zingen we heel veel Sinterklaasliedjes, die de meester al enkele pepernoten
gekost heeft. De kinderen vinden het allemaal even prachtig. Wat een mooie tijd is
dit voor hen!
En dan hebben we ook nog de taakjes, waar ze weer hard aan gewerkt hebben. Het 
knutselen van een schoentje, het maken van een masker, bouwen van een schoorsteen,
maken van een Sinterklaasdiagram, puzzelen. Enfin te veel om op te noemen.
Kijk maar gauw naar het beeldmateriaal hieronder.1 december: Pepernoten bakken

Afgelopen week hebben we, behalve de Pietengym, uiteraard ook weer pepernoten
gebakken. Sommige kinderen bij NummerEen, velen bij de mama's thuis en enkelen
bij de meester op school. Dat de laatste het bakken nog niet zo goed onder de knie
heeft getuigt de laatste van alle foto's die hieronder te zien zijn.27 november: Hoorspelen door kinderen van groep 8

Een aantal kinderen van groep 8 hadden een hoorspel ingestudeerd van enkele
minuten. Dit mochten ze gaan presenteren bij de kleuters in groep 1-2. Alle vier
groepen hebben dit echt fantastisch gedaan. De kinderen van groep 1-2 waren één
en al aandacht en vonden het heel erg leuk.24 november:
De presentatie vanuit de Kunstbalie en de Pietengym van deze week hebben jullie
hieronder vast al bekeken. Erg leuk is het filmpje van de pepernotensamba.
In de klas zijn we volop bezig geweest met allerlei werkjes die met Sinterklaas te
maken hebben. Dit kunnen jullie gaan bekijken als je op onderstaande foto klikt.
Er is weer heel hard gewerkt aan de verschillende taken.
Uiteraard wordt er elke dag naar het Sinterklaasjournaal gekeken. Naar ik begrepen
heb zijn de papa's en mama's nét zo enthousiast als hun kinderen. 
Sven, de broer van Lobke, heeft nog een verhaal voorgelezen in onze klas. Hij vond 
dit heel erg leuk en heeft er van genoten.22 november: Pietengym
Tijdens de gymles in de Smis kregen de kinderen vandaag Pietengym, waarbij ze 
allerlei kunstjes moesten laten zien, zoals klimmen en klauteren, pakjes gooien in
de schoorsteen, koprol of handstand maken, van de kast (dak) af springen, enz.
Als ze volgende week ook nog goed zijn in pepernoten bakken dan krijgen ze een
heus Pietendiploma en dan zijn ze geslaagd als Hulppiet.
En dat deze Pietjes ook nog goed kunnen dansen kun je zien als je op onderstaande 
link klikt.
                                       
pepernotensamba 21 november: Kunstbalie
Ter voorbereiding van een voorlees- en vertelproject over "Naar Panama", kwam 
juffrouw Binie ons een uurtje 'vermaken' met allerlei leuke en leerzame spelletjes,
die met dit project te maken hebben. Ze las enkele passages voor uit mooie prenten-
boeken, las versjes voor, zong rijmliedjes met ons, met het spel 'stoelendans' oefende
ze het kritisch luisteren en ze liet de kinderen letters kleien. Het project "Panama"
gaan we meteen na Sinterklaas doen, al kunnen de kinderen amper wachten wat er
allemaal in die grote kist zit. Jullie zullen toch nog even geduld moeten hebben. 17 november:

We hebben deze week het thema "Wie is de baas" afgesloten met de portfolioavond.
Zie vorig bericht.
Momenteel zijn we helemaal in de ban van de komst van Sinterklaas en zijn Pieten.
Elke dag volgen we, zowel thuis als op school, heel intensief het Sinterklaasjournaal.
En dat het allemaal erg spannend is mag je best weten. Vooral toen de eerste pakjes 
over boord vielen. Gelukkig zijn er al heel veel cadeautjes teruggevonden. De meester
heeft er twee gevonden en opa Kees van Julian vond er een in zijn vijver. Meester Frans 
heeft ze vanmiddag naar het Pietenhuis gebracht. Charlie werd er heel blij van. Tevens
zag ik in het huis ook al enkele tekeningen van kinderen uit onze klas hangen.    

  

Het eerste werkje over Sinterklaas hebben alle kinderen inmiddels gedaan, namelijk 
het tekenen van de stoomboot m.b.v. een stappenlan. Ook zijn er verschillende kinderen
begonnen met een Sinterklaas werkboekje.
Janneke (de grote zus van Lobke) en Brecht uit groep 8 kwamen in onze klas poppenkast
spelen. Ze deden het heel goed.
En tijdens het buitenspelen was het mooi te zien hoe sommige kleuters even herenigd
werden met kleine broer of zus. Dit gebeurt tijdens het spelen buiten wel vaker. Zo kunnen
de kleintjes van NummerEen mooi wennen aan de "grote" school en de "grote" kinderen.
Tot slot even vermelden dat er, na Emre en Willow, weer twee kinderen (Lenne en Suus)
een boekje hebben voorgelezen in de klas. Ga zo door!


 
14 november: Portfolioavond
Met een nagenoeg voltallige opkomst van alle ouders hebben we een fantastische 
presentatie-/portfolioavond gehad. Jammer dat er van de presentatie geen foto's zijn
gemaakt, want die was echt SUPER. Prima gedaan jongens en meisjes. Ik ben echt trots
op jullie. Uit gesprekken en ervaringen met de ouders heb ik ten volle kunnen proeven 
dat jullie het een zéér zinvolle en nuttige avond vonden. Jullie zijn allemaal heel goed in
gesprek gegaan met je kind. Mooi om te zien. Dat is voor mij echt genieten!10 november:

De laatste week van het eerste thema "Wie is de baas". Het was wederom een drukke, 
maar erg leuke week. We hadden maar liefst 3 verjaardagen te vieren. Vince vierde op
donderdag zijn 6e verjaardag en Lenne en Emma vierden op vrijdag hun verjaardag. Zij zijn
op deze dag 5 jaar geworden. Iedereen, zowel de kinderen, de ouders als de meester hebben
er intens van genoten. 

 
 

Buiten deze verjaardagen hebben we nog heel veel andere dingen gedaan.  
Zoals bijvoorbeeld:
- afmaken van de werkjes van het thema
- spelen in het kasteel, toch Merle?
- naar buurman en buurman kijken tijdens het fruit eten 
- het verhaal van de drie prinsessen en de prins naspelen
- torens nabouwen m.b.v. voorbeelden
- juffrouw Jill kwam een prentenboek voorlezen
- Willow heeft ook een boekje voorgelezen. Erg knap, Willow!
- voor het eerst weer gymmen in de Smis. Was heel erg leuk.
- het schoolontbijt met hulp van 6 kinderen van groep 7-8
- het voorlezen van prentenboeken door kinderen van groep 5-6a. Leuk en heel leerzaam!
Kijk maar snel naar de foto's die je hieronder kunt gaan bekijken.

Foto's week 10:

 

3 november:
Een week zonder een verjaardag is ook wel eens prettig. Lekker veel kunnen doen deze
week met vooral de nadruk op het spelen van het verhaal over de drie prinsessen Arrabella,
Ling en Sofie en over prins Mimoen. 
Borre vindt het hartstikke fijn om bij de kinderen te gaan logeren. Afgelopen week heeft ie 
mogen logeren bij Harm en bij Lobke.
  
  

We hebben een hele enge foto van Merle gezien, die tijdens Halloween als een heksje 
was verkleed. Hierop hebben we enkele keren de liedjes "de heks van Dovenetel" en 
"zeven heksen bij elkaar" gezongen. De prentenboeken over 'de ki-ka-keutel-
kampioen
' en over 'de 365 kabouterverhalen' zijn ook erg leuk, vooral het liedje over de
keutel-kampioen.
En wat staan er veel spulletjes op onze letterkast, zeg! Kijk zo meteen maar eens naar
de foto's hieronder. Het laatste heeft Femke mee naar school genomen, namelijk een
chocoladeletter K. 
Om een idee te krijgen wat we de afgelopen week zoal gedaan hebben klik je op de foto
hieronder. 
Volgende week hebben we maar liefst 3 jarigen. En alle drie ook nog op dezelfde dag, 
namelijk op 10 november. Vince viert komende donderdag, na het schoolontbijt, zijn
6e verjaardag en de dames Lenne en Emma vieren op vrijdag hun 5e verjaardag. 

Foto's van week 9:

 

27 oktober: 
We zijn na de vakantie meteen begonnen met de 5e verjaardag van Bo. Samen met Rik,
papa en mama heeft ze volop genoten. Evenals Luuk die op donderdag zijn 4e verjaardag
vierde. Ook Luuk vond het superleuk.

   

Nadat vóór de herfstvakantie de letter p centraal stond, staat nu de letter k centraal. Het
is werkelijk ongekend hoeveel spulletjes de kinderen mee naar school hebben genomen
van allerlei dingen die beginnen met de klank k. Zo heeft Megan het prentenboek "de
Keutel Kampioen meegenomen. We hebben er al verschillende leuke rijmverhalen uit 
voorgelezen. Kijk gerust even in onze klas op de kast wat daar allemaal staat. 
Nieuwe werkjes deze week waren o.a:
- kralenplank van de letter k (de meeste kinderen wilden graag een 'regenboogletter' maken)
- een puzzel maken van twee prinsessen van maar liefst 70 stukjes
- een tekening maken van een 'eigen' schild ("Wat wil jij op jouw schild?")
-
het spelen, in tweetallen, van het spel 'de troonrace'

Foto's van week 8 staan hieronder:13 oktober: Herfstvakantie
Week 7 zit er ook al weer op. Wat gaat het allemaal toch ontzettend snel. Maar "wat goed 
is gaat snel" en zo is het ook. Vandaag weer enkele keren de hele klas een opsteker mogen
geven omdat ze zo fantastisch meededen tijdens de verjaardag van Mees. Hij heeft echt
intens genoten, evenals papa, mama en zusje Saar. 

  

Zomaar enkele onderwerpen die afgelopen week aan de orde kwamen:
- bouwen van een kasteel met verschillende materialen
- het maken van de letter p met de kralenplank
- juffrouw Jill van de bieb kwam een boek voorlezen over een ridder
- Emre, die als eerste een boekje heeft voorgelezen in de klas. Chapeau!
- cijfertekeningen met een serieeropdracht (het leggen van een reeks sieraden)
- herkennen en benoemen van letters, woorden en cijfers
- computerprogramma over vlaggen (rekenen)
- maken van een tekening (kasteel) m.b.v. een stappenplan 
Kijk maar eens naar de foto's hieronder.

Foto's week 7:We gaan nu genieten van een mooie herfstvakantie. Zeker de eerste dagen voorspellen 
ze heel mooi weer. Misschien een idee om eens heerlijk in het bos te gaan wandelen.
Na de vakantie hebben we wederom enkele verjaardagen. Op maandag viert Bo haar 
5e verjaardag en op donderdag wordt Luuk 4 jaar. 
We gaan na de vakantie ook daadwerkelijk spelen in ons kasteel. Hier gaan we het
verhaal van prinses Arrabella, prinses Sofie, prinses Ling en prins Mimoen spelen.

6 oktober:
Alweer de zesde week van dit schooljaar en wat hebben we weer een leuke week gehad.
Iedere dag eerst even gezellig met elkaar kletsen en dan met vol goede moed beginnen.
Elke dag doen we iets uit "Met sprongen vooruit" (rekenprogramma). Ook hebben we weer
verschillende verhalen verteld en ook weer Engelse les gehad. We zijn nu het tweede
Engelse liedje aan het leren: "If all the raindrops" (herfstlied). Kijk maar eens op YouTube.
Verder uiteraard veel aandacht besteed aan het thema over prinsessen en zo, en dan met 
name oefeningen m.b.t. de letter p, zoals kleien, kralenplanken, plaatjes met vooraan de
klank p kleuren, e.d. Ook zijn er weer mooie kastelen gebouwd, zowel met blokjes als met
lego en hebben we werkjes gedaan over allerlei kronen. Tussendoor hebben we de verjaardag
van Senne gevierd, die er erg van genoten heeft en hebben enkele jongens van groep 8 bij
ons poppenkast komen spelen. Het was weer zeer de moeite waard. En nu maar hopen dat
iedereen mooi op de foto staat, maar dat zal ongetwijfeld wel zo zijn.

                                        Foto's week 6:

    

Komende week de laatste week voor de herfstvakantie. Op vrijdag 13 oktober viert Mees
zijn 5e verjaardag.
 
29 september:
De eerste week zonder een verjaardag. Ook wel eens fijn. Maar komende week gaan we
weer gewoon verder met de verjaardagen, want nieuwkomer Senne wordt komende
woensdag 4 jaar en dat moet uiteraard gevierd worden.
Het thema begint al aardig los te komen. We hebben de eerste schrijf- en taallesjes
inmiddels weer gedaan, veel kringactiviteiten gedaan m.b.v. het prentenboek en 'gerekend'
met enkele andere prentenboeken. Verschillende kinderen hebben mooie kastelen en/of
paleizen gebouwd, waar ze aan enkele voorwaarden moesten voldoen. 
Jill Billekens van de bibliotheek is in onze klas een prentenboek komen voorlezen dat
uiteraard ook ging over een prinses.
De letter p is uitgebreid aan bod gekomen middels filmpjes, kleien, kralenplank en werkjes.
Er staan inmiddels ontzettend veel dingen in onze letterhoek die allemaal met de letter p
beginnen.
Denken jullie er aan dat komende vrijdag, 6 oktober, de schoolfotograaf komt. Dus zorg
ervoor dat iedereen er keurig netjes uitziet.

Foto's week 5:23 september:
Een week met twee verjaardagen hebben we achter de rug. Zo werd Femke afgelopen
woensdag 4 jaar en Lieke vierde de dag daarna haar vijfde verjaardag. Beiden hebben
ontzettend genoten van de, voor hen, fijnste en leukste dag van het jaar.

 

Dan zijn we afgelopen maandag begonnen met het nieuwe thema "Wie is de baas". Wij
hebben gekozen voor 'prinsessen, prinsen, de koning, de koningin, kastelen, paleizen, enz.
Als uitgangspunt nemen we het prentenboek "Prinses Arabella en prins Mimoen".

                

Prinses Arabella, prinses Sofie en prinses Ling willen alle drie heel graag met prins Mimoen
trouwen. Toch kiest prins Mimoen iemand anders om mee te trouwen.
Vanuit dit prentenboek gaan we de komende tijd allerlei taal-, reken-, schrijf- en
knutselactiviteiten doen. Zo hebben we afgelopen week enkele schrijfpatronen geoefend,
zoals jullie hieronder kunnen zien.Zo is te zien dat een vijftal kinderen een mooi groepswerk aan het maken zijn om de
mooie poster van Mees mee af te maken. Kinderen van groep 8 schminken kinderen van
onze klas, wordt er fijn gespeeld in de huishoek, terwijl de jongens van groep 2 in de 
andere klas volop aan het bouwen zijn als echte bouwvakkers. En vergeet ook het
buitenspel niet. Dansen, stoepkrijten, spelen met de kinderen van groep 3, enz.
Het was weer een mooie week! 

16 september:
We hebben een heel enerverende week achter de rug met het overlijden van juf Franka.
Een zeer geliefde en erg gewaardeerde juf en collega. Ze was het zonnetje binnen onze
school en ze bracht heel veel vreugde en vooral veel plezier en lol binnen onze school.
We zullen haar verschrikkelijk gaan missen.
​​​​​Op onze homepage kunnen jullie de foto's bekijken van het oplaten van de wensballonnen. 
Afgelopen vrijdag heeft Lynn haar verjaardag in de klas gevierd. Morgen, zondag wordt ze
5 jaar. Lynn vond het heel erg leuk!

     

Komende week zijn er wederom twee die jarig zijn. Femke wordt op 19 september
4 jaar en Lieke wordt 5 jaar op 23 september. Ook deze verjaardagen gaan we natuurlijk
vieren. En dan hebben we komende vrijdag ook nog de sportdag. Kortom, weer een
drukke week voor de boeg, waarin we nog niet al te veel aan ons thema kunnen gaan doen.
Met het nieuwe thema starten we maandag. We gaan het hebben over prinsessen, prinsen,
koningen, e.d. Het prentenboek "Prinses Arabella en prins Mimoen" nemen we als 
uitgangspunt, van waaruit we vele activiteiten gaan doen. De letter p (van prinses en prins)
en later de letter k (van koning, koningin en keizer) gaan we centraal stellen. Dus....als
jullie voorwerpen hebben die beginnen met de letter p dan mogen jullie die mee naar school
nemen.

10 september:
De tweede week is ook weer achter de rug. Iedereen is inmiddels al aardig gewend
geraakt in onze klas. Een aantal jongens maken de mooiste bouwwerken, waar telkens
een foto van gemaakt moet worden. Enkele meisjes vinden het leuk om met de lego
te spelen en vele kinderen hebben cadeaus gemaakt voor de papa's, mama's, opa's en
oma's. Zo zijn er ook die hun verjaardagskalender ingekleurd hebben. Die van Kaat
moest wel snel af zijn, want zij vierde afgelopen vrijdag haar 5e verjaardag. En zij
heeft er heel erg van genoten.

 

Komende vrijdag is er wederom een verjaardag. Dan viert Lynn haar 5e verjaardag.


Komende dinsdag 12 mei zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag.

Hieronder kunnen jullie de foto's van afgelopen week gaan bekijken:

Foto's week 2:1 september:

De eerste week is weer achter de rug en het is supersnel en ook superleuk gegaan.
De eerste dag kregen we, om het schooljaar goed in te zetten en omdat het zo'n lekker
weer was, een heerlijk waterijsje.We hebben tijdens deze eerste week al veel gezongen, veel gespeeld,de eerste werkjes
gedaan, heerlijk gedanst (met zelfs een optreden) en vooral veel gelachen.
De inloop hebben we wat langer laten doorlopen om de kinderen weer aan de school en aan
de klas te laten wennen. Zo hebben b.v. veel meisjes gekleurd en restaurantje gespeeld en
de jongens hebben al mooie bouwwerken gemaakt. 
Foto's van de inloop zien jullie hieronder:Met dit mooie weer hebben we ook weer fijn buiten kunnen spelen. Er is nieuw zand gekomen
in de zandbak en dat was nodig ook. Met de muziekbox buiten wordt er weer volop gedanst.
Het eerste optreden is reeds een feit. Niet alleen de meester heeft e.e.a. "in beeld" gebracht,
maar ook Lenne heeft een aantal mooie foto's gemaakt van het buitenspel. Goed gedaan, hoor!
Foto's van het buiten spelen.Over enkele weken gaan we met ons eerste thema "Wie is de baas?" beginnen. Tot die tijd
zijn we o.a. bezig met lessen uit "de Vreedzame School", het rekenprogramma "Met sprongen
vooruit", werkjes/taakjes die met 'school' te maken hebben. Ook gaan we starten met, jawel, 
de eerste Engelse les. 
De eerste taakjes zijn reeds gemaakt. 

 

En dan hebben we tot slot de eerste verjaardag gevierd. Isa vierde vandaag, 1 september,
haar vijfde verjaardag, samen met papa, mama en Sten. Ze heeft er intens van genoten.

   

Komende week vieren we, ook op vrijdag, de verjaardag van Kaat. Zij wordt ook 5 jaar.

We gaan er weer een onw leuk schooljaar van maken!!!

De zonnebloem van Isa is in de vakantie maar liefst doorgegroeid tot een hoogte van 5 meter.
Dankzij de inspanningen van opa zullen we deze hoogte wellicht nooit meer overtreffen. Knap!!!

Vol verwachting kijken we weer uit naar het komend schooljaar. De kinderen hebben er vast weer
net zo veel zin in als de meester. Die staat inmiddels weer te trappelen om te mogen beginnen.
We willen onze nieuwe leerlingen, Pippa, Megan, Merle, Femke en Luuk veel succes wensen in onze groep.
Komende woensdag is het, zoals gewoonlijk na een vakantie, weer luizenpluizen. Dus het liefst geen
vlechten en/of gel in de haren.
Op vrijdag vieren Bayan en Isa hun vijfde verjaardag.
Tot maandag allemaal!