Beleef het leren op basisschool Sint Jan!
 
Het is onze opdracht om ieder kind, op alle ontwikkelingsgebieden, een krachtige vooruitgang te laten boeken. Dat staat centraal.

De leerkrachten hebben uitgesproken om zich te gedragen als didacticus, als pedagoog, als ontwikkelaar én als participant. 
Dat vraagt om expertise van de leerkrachten maar ook om vertrouwen te geven aan het kind. Dat brengt het kind in een flow van leren. Dat streven is verwoord in ons motto: “Beleef het leren!”

De leerkrachten hebben uitgesproken dat ze hoge verwachtingen nastreven. Dat laten ze zien in het stellen van doelen zowel naar kinderen als naar zichzelf. Daarbij nemen ze verantwoordelijkheid maar geven op een adequate wijze verantwoordelijkheid aan kinderen.

De leerkrachten stellen zich op het standpunt dat ze actief samen werken met ouders, kinderen en omgeving. Hieruit blijkt de externe gerichtheid; de blik van school naar buiten. Een belangrijk item is daarbij educatief partnerschap. We vragen van ouders partnerschap. Dat betekent dat ouders betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kind(eren) op school en dat ze daarvoor verantwoordelijkheid nemen. We verwachten dat ouders actief communiceren, meedenken en hun aandeel nemen bij hulp of ondersteuning. 
 Visie van de Sint Jan