Ontwikkelingsgericht Onderwijs op Basisschool Sint Jan
 
Basisschool Sint Jan biedt Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO), onderwijs waarin echt en effectief geleerd wordt. OGO gaat uit van aan de ene kant leerling-volgend onderwijs en aan de andere kant leerkracht-gestuurd onderwijs. Onze tijd vraagt om onderwijs dat voor kinderen echt zinvol is en tegelijkertijd hoogwaardige kennis en vaardigheden aanbrengt. In OGO gaat het om een uitgekiend samenspel tussen een inspirerende leraar en de groep. In betekenisvolle activiteiten vullen ze elkaar aan. De leerkracht als doelgerichte begeleider met veel kennis over ontwikkelingsperspectieven en vak-inhouden, maar met de leerlingen in de hoofdrol. Immers zij moeten het doen. Actieve en nieuwsgierige leerlingen doen het beter op alle fronten. Op de Sint Jan vinden zij een rijke leeromgeving waarmee zij vooruit kunnen met leren en leven.

Als u het beleidsdocument visie over OGO (OntwikkelingsGericht Onderwijs) wilt lezen klik hier.