Sociaal emotionele ontwikkeling

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

Kletskaarten
Onderstaande kletskaarten geven u een handreiking om thuis met uw kind te spreken over de inhoud van de Vreedzame School, waardoor u op de hoogte kunt blijven van behandelde leerstof en de transfer van kennis, attitudes en vaardigheden tussen schoolomgeving en thuisomgeving wordt gestimuleerd.
Voor groep 7 en 8 zijn helaas geen kletskaarten beschikbaar. Zij zullen op eigen wijze een beeld geven van wat ze hebben geleerd en gedaan tijdens de lessen van de Vreedzame School. 
 
Kletskaarten blok 1
Kletskaart groep 1/2
Kletskaart groep 3
Kletskaart groep 4
Kletskaart groep 5
Kletskaart groep 6
 
Kletskaarten blok 2
Kletskaart groep 1-2
Kletskaart groep 3
Kletskaart groep 4
Kletskaart groep 5
Kletskaart groep 6
 
Kletskaarten blok 3
Kletskaart groep 1-2
Kletskaart groep 3
Kletskaart groep 4
Kletskaart groep 5
Kletskaart groep 6
 
Kletskaart blok 4
Kletskaart groep 1-2
Kletskaart groep 3
Kletskaart groep 4
Kletskaart groep 5
Kletskaart groep 6
 
Kletskaarten blok 5
Kletskaart groep 1-2
Kletskaart groep 3
Kletskaart groep 4
Kletskaart groep 5
Kletskaart groep 6
 
Kletskaarten blok 6
Kletskaart groep 1-2
Kletskaart groep 3
Kletskaart groep 4
Kletskaart groep 5
Kletskaart groep 6

De nieuwsbrieven van de zes blokken
nieuwsbrief_ouders_blok_1.doc
nieuwsbrief_ouders_blok_2.doc
nieuwsbrief_ouders_blok_3.doc
nieuwsbrief_ouders_blok_4.doc
nieuwsbrief_ouders_blok_5.doc
nieuwsbrief_ouders_blok_6.doc


Wat  leren we tijdens de lessen van de Vreedzame School? 

Overzicht inhoud Blok 1: We horen bij elkaar

We horen bij elkaar

 

Overzicht inhoud Blok 2: We lossen conflicten zelf op

We lossen conflicten zelf op

 

Overzicht inhoud Blok 3: We hebben oor voor elkaar

We hebben oor voor elkaar

 

Overzicht inhoud Blok 4: We hebben hart voor elkaar

We hebben hart voor elkaar
 

Overzicht inhoud blok 5: We dragen allemaal een steentje bij

We dragen allemaal een steentje bij

 

Overzicht inhoud blok 6: We zijn allemaal anders

We zijn allemaal anders