Waarom leerlingenmediatie op basisschool Sint Jan?
 
Ons doel is om voor leerlingen en leerkrachten een veilig en prettig leer- en leefklimaat te scheppen. We willen leerlingen ĺmede-eigenaarĺ maken van sociale veiligheid op school en leren hoe je conflicten op kunt lossen.

 
Alle leerlingen op school worden ge´nformeerd over mediatie en krijgen hierover lessen uit de Vreedzame school.
Elk schooljaar kunnen in mei leerlingen uit groep 6 solliciteren naar de taak van mediator. De leerkracht en de co÷rdinator bekijken welke leerlingen geschikt zijn en maken een definitieve keuze. De ouders worden hierover ge´nformeerd en moeten toestemming geven als hun kind mediator wil worden. Hierna volgt een training op school in mei/ juni. Aan het eind van de training ontvangen de leerlingen een diploma.
 
Na de zomervakantie gaan de nieuwe mediatoren binnen de school aan de slag.
Elke week hebben twee mediatoren de beurt. Bij de twee ingangen hangt een rooster. Hierop is te zien wie er de betreffende week mediator is.
 
De mediatoren stellen zich aan het begin van het schooljaar voor aan alle kinderen en leerkrachten.
 
Er is een ruimte beschikbaar waar de mediatie kan plaatsvinden. De ruimte in de aula, bij de banken, is erg geschikt.
 
Mediatoren zullen soms conflicten helpen oplossen buiten lestijd.
 
De leerkracht informeert als de leerlingen terugkomen in de klas of het conflict opgelost is. Na afloop van een mediatie vullen de mediatoren een formulier in zodat ook de leerkrachten weten wat zich heeft afgespeeld. Mocht een conflict niet worden opgelost dan gaat de eigen leerkracht in gesprek met de betreffende leerlingen. De leerkrachten gebruiken dan het stappenplan bij het oplossen van conflicten in de klas.
 
Elke week bekijkt de co÷rdinator de ingevulde mediatieformulieren en informeert bij de leerlingen hoe het gegaan is.
 
Via de maandbrief en de website worden de ouders op de hoogte gehouden van de stand van zaken rondom mediatie.
 
In groep 1 t/m 3 worden conflicten opgelost door de leerkracht m.b.v. het stappenplan voor mediatie voor het jonge kind.
 
De leerlingenbemiddeling wordt toegepast bij conflicten op de speelplaats voor schooltijd, in de pauze, bij binnenkomst in de gang en de klas.
 
Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats met de mediatoren en met het team.
 
De volgende leerlingen uit groep 7 en 8 zijn dit schooljaar mediator: Imke, Martijn, Britt,Tim, Janne, Senna, Lotte, Sanne, Frederique en Laura.