Algemene informatie:
 
Gymtijden groep 3-4:
Maandag: 08.45 - 09.30 uur
Woensdag 10.30 - 11.15 uur
De kinderen moeten hiervoor zelf een gymtas meenemen met gymschoentjes, gymkleding, badslippers en een handdoek.
Graag alle spullen voorzien van naam. 
Na elke gymles gaan ze even onder de douche om het zweet eraf te spoelen. De jongens en de meisjes zitten in een aparte kleedruimte.
Op maandag wordt de gymles gegeven door juffrouw Bethe (vakleerkracht).
 
Bibliotheek:
De kinderen van groep 3-4 mogen elke woensdag om 11.45 uur naar de bieb (op school).
Boeken lenen in een tas duidelijk voorzien van naam.

Techniek:
Per thema krijgen de kinderen 1x een techniekles o.l.v. de techniekcoaches Willie en Gerrit.
 
Hieronder staan  weetjes en afspraken die voor alle ouders en kinderen van groep 3-4 van belang zijn.
 • Binnenkomen: De kinderen komen bij de achterste deur (net als de kleuters) naar binnen, nadat de bel is gegaan. Graag zonder ouder.
 • Kinderen mogen alleen spulletjes meebrengen om te laten zien als ze jarig geweest zijn of na Sinterklaas. 

  Ziek melden graag telefonisch voor 8.30 uur. Ook afspraken bij de huisarts e.d. mogen via Petra worden doorgegeven.
         Gesprekken met de juf graag na schooltijd. Briefjes of mailtjes mogen (graag)!
         Fruit eten is tijdens het buitenspelen. Graag namen erop.
 • Douchen: met badslippers en graag een herkenbare handdoek meegeven! Geen zeep o.i.d. 
  In de winter, bij heel koud weer, maken we de haren niet nat.
 • Potlood, gum, etc. krijgen de kinderen van school.
 • Verjaardag vieren: Zonder ouders. Graag vooraf even afspreken op welke dag. Kleine traktatie!
  De jarige mag evt. een cadeautje meenemen wat hij/zij heeft gekregen om te laten zien.
 • We maken in groep 3 geen wensjes meer.
 • Toilet: Steeds één jongen en één meisje. De kinderen mogen niet naar de wc tijdens een uitleg of meteen na binnenkomst of pauze.
 • BSO/ overblijven: graag even doorgeven als uw kind naar de BSO moet of moet overblijven in geval van vaste dagen
 • 2x per jaar krijgen de kinderen een verslag. Het kan zijn dat niet alles is ingevuld omdat dit dan nog niet geldt voor groep 3 of 4.
 • Postdag is woensdag.(Dan krijgen de kinderen briefjes mee naar huis met informatie voor ouders. Incidenteel ook op andere dagen.)
 • Regelmatig gaan er ook werkjes mee naar huis die de kinderen hebben gemaakt. Je weet dan ook waar we op dat moment mee bezig zijn. Het kan zijn dat dit niet gecorrigeerd is. 
  Dit is dan extra oefenstof. Dit wordt niet altijd nagekeken. Kinderen hebben de ruimte nodig om te kunnen oefenen.
 • Extra telefoonnummers: graag even doorgeven.
 • Afspraken voor dokter, tandarts graag zo veel mogelijk buiten schooltijd maken. 
  Verlof voor speciale gelegenheden moet aangevraagd worden bij de directie.
 • Contactpersonen/vertrouwenspersonen: Ineke Maandonks en Frans vd Borne. 
  In eerste instantie neemt u contact op met de leerkracht. Kinderen kunnen ook bij hen terecht.
 • Klassenouder groep 3-4: wordt nog bekend gemaakt.
 • Mochten er tussentijds vragen zijn, kom gerust binnenlopen (liefst na schooltijd)!!
 
Kom ook gerust eens kijken in de laatjes van uw kind en bekijk samen waar hij/zij mee bezig is.