Algemene informatie:

Gym
gymtijden groep 5/6
Maandag 9.15u - 10.15 uur
Woensdag 9.15 - 10.15 uur
De kinderen moeten hiervoor zelf een gymtas meenemen met gymschoenen, gymkleding en een handdoek.
Graag alle spullen voorzien van naam. 
Na elke gymles gaan ze even onder de douche om het zweet eraf te spoelen. De jongens en de meisjes zitten in een aparte kleedruimte.
Op maandag wordt de gymlesgegeven door juffrouw Benthe (vakleerkracht).
 
Bibliotheek
De kinderen van groep 5-6 mogen elke woensdag om 11.30u. uur naar de bieb (op school).
Boeken lenen in een tas duidelijk voorzien van naam.

Techniek
Op enkele woensdagen krijgen alle kinderen een techniekles o.l.v. twee techniekcoaches.
 
Hieronder staan  weetjes en afspraken die voor alle ouders en kinderen van groep 5/6 van belang zijn.

 • Binnenkomen: De kinderen komen bij de grote deur (bij de koffiekamer) naar binnen, nadat de bel is gegaan om 8.25u. en om 13.10u. 
 • Ziek melden graag telefonisch voor 8.25 uur
 • Gesprekken met de juf graag na schooltijd
 • Fruit eten is tijdens het buitenspelen
 • Potlood, gum, etc. krijgen de kinderen van school 
 • Toilet: Steeds één jongen en één meisje. De kinderen mogen niet naar de wc tijdens een uitleg of meteen na binnenkomst of pauze.
 • BSO/ Overblijven: graag even doorgeven als uw kind naar de BSO moet of moet overblijven, vaste dagen
 • 2x per jaar krijgen de kinderen een verslag, het kan zijn dat niet alles is ingevuld omdat dit dan nog niet geldt voor groep 5 of 6
 • Post dag is woensdag.(Dan gaan de briefjes mee naar huis met informatie voor ouders, incidenteel ook op andere dagen.
 • Extra telefoonnummers-verandering e-mailadressen: Graag even doorgeven.
 • Afspraken voor dokter, tandarts graag zo veel mogelijk buiten schooltijd maken. 
  Verlof voor speciale gelegenheden moet aangevraagd worden bij de directie.
 • Contactpersonen/vertrouwenspersonen: Ineke Maandonks en Frans v.d. Borne. 
  In eerste instantie neemt u contact op met de leerkracht. Kinderen kunnen ook bij hen terecht.
 • Mochten er tussentijds vragen zijn, kom binnenlopen 
  (liefst na schooltijd)!!

 
Kom ook gerust eens kijken in de laatjes van uw kind en bekijk samen waar hij/zij mee bezig is.