Klachtenprocedure

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Als u een probleem, misverstand of fout constateert, kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht. Als dit niet tot bevredigende resultaten leidt, kunt u te allen tijde de directeur hierover aanspreken. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de klachtenregeling. De bedoeling is steeds dat u in eerste instantie contact opneemt met de school. Uitgangspunt is dat we samen een goede en bevredigende oplossing proberen te vinden.
 
Bij een onbevredigend resultaat kunt u de problematiek bespreken met de contactpersoon van de school. Onze contactpersonen zijn Ineke Maandonks en Frans van den Borne. Zij zijn benoemd om er voor te zorgen dat klachten serieus genomen worden en op een passende manier worden afgehandeld. In overleg met de contactpersoon wordt bekeken wat er gedaan moet worden of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. Als het resultaat voor u onbevredigend is kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersonen. 
Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht doorverwezen naar de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij de school is aangesloten. De klachtenregeling is te verkrijgen bij de directie en bij de contactpersoon.


Contactpersonen
Ineke Maandonks (tel. 0497 383367
Frans van den Borne (tel. 013 509 1907)


Externe Vertrouwenspersonen
Irma van Hezewijk (tel. 06 54 64 72 12)
E-mail: Irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
El Theuws (tel. 06 12 40 76 52)
E-mail: eltheuws@vertrouwenswerk.nl


Secretariaat klachtencommissie
Landelijke Klachtencommissie VBKO,
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel. nr. 070-3568114.Meldpunt Vertrouwensinspecteur
Tel. nr. 0900-1113111.
Op werkdagen te bereiken van 08.00-17.00 uur.